ООН оголошує грант для розробників і постачальників бізнес-продуктів та послуг, об’єднань та асоціацій підприємців на сході України

бізнес Програма ООН із відновлення та розбудови миру

райони Донецької та Луганської області, що контролюються урядом України; Бердянський, Приморський, Приазовський, Оріхівський, Гуляйпільський, Якимівський, Більмацький, Мелітопольський та Токмацький райони Запорізької області.
До 28 травня 2020 року

Конкурс проводиться за наступними тематичними напрямами: ЛОТ 1 Програми та проєкти локальних бізнес сервіс-провайдерів для підвищення їхнього потенціалу щодо розвитку та підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Луганській, Донецькій областях та окремих районах Запорізької області; ЛОТ 2 Програми та проєкти розвитку об’єднань мікро-, малих та середніх підприємців, що зареєстровані та ведуть свою діяльність у вказаних районах у межах пріоритетних секторів економіки.

Ціль гранту

Цей конкурс заявок спрямований на підтримку ініціатив:

а) підвищення потенціалу бізнес-сервіс провайдерів – організацій або об’єднань, що надають послуги або розробляють кінцеві продукти для мікро-, малого і середнього бізнесу, зокрема:

консалтинг та навчання;

юридичний супровід та захист прав підприємців;

фінансові послуги та бухгалтерський облік;

логістика;

інформаційні технології;

маркетинг;

реклама та ділові комунікації

переклад;

конференц-послуги та ін.

б) посилення та розвиток об’єднань ММСП у наступних пріоритизованих секторах економіки:

виготовлення кераміки і гончарних виробів (не підтримується в Запорізькій області);

виробництво текстильної продукції та одягу;

індустрія гостинності;

виробництво харчових продуктів;

виробництво зернових та олійних культур;

виробництво яловичини та коров'ячого молока;

виробництво м'яса домашньої птиці та яєць (не підтримується в Запорізькій області);

виробництво устаткування та інжинірингові послуги (виключно у вищевказаних районах Запорізької області та в Мангушському, Волноваському і Нікольському районах і місті Маріуполь Донецької області);

вирощування овочів та фруктів (виключно у вищевказаних районах Запорізької області та в Мангушському, Волноваському і Нікольському районах і місті Маріуполь Донецької області).

Проєкти, що будуть подані на цей конкурс, мають сприяти розвитку пріоритетних ланцюгів доданої вартості та секторів економіки, задоволенню наявних потреб ММСП в якісних сервісах, зміцнювати потенціал та спроможність самих організацій-провайдерів сервісів для бізнесу, створювати можливості для розвитку ММСП та розширенню масштабів їхньої діяльності, покращувати координацію та взаємодію між підприємцями цільових районів, підтримку підприємців-початківців, мати на меті створення та промоцію онлайн-сервісів та платформ, поширення інформації щодо функціонування та розвитку бізнесу в регіоні, сприяти жіночому підприємництву та ін.

Приклади видів діяльності, які можуть бути підтримані:

заходи з посилення потенціалу самої організації, її персоналу та членів;

розробка та імплементація медіа-стратегій та заходів інформування ММСП про діяльність провайдерів бізнес-послуг, заходи щодо імплементації, онлайн та оффлайн комунікації;

просвітницькі та професійні програми для ММСП від представників бізнес-сервіс провайдерів, програми, що підтримують та захищають учасників підприємницької діяльності;

програми, які направлені на плідну співпрацю між бізнес-сервіс провайдерами, ММСП, органами місцевого самоврядування/громадами та громадським сектором;

розробка мобільних додатків, що об’єднують актуальну інформацію про послуги, заходи, можливості ведення та підтримки бізнесу підприємствами;

впровадження систем дистанційного прийому та обробки звернень клієнтів та ін.

Об'єм фінансування

Очікується, що кожна з отриманих проєктних пропозицій, що переможе, буде профінансована у розмірі від 5 000 до 25 000 дол. США в гривневому еквіваленті, проте до розгляду приймаються проєктні пропозиції із будь-яким заявленим бюджетом, і вони будуть розглянуті конкурсною комісією.

Контакти

електронна адреса grants.ua@undp.org

Більш детальна інформація про грант за посиланням

Учасники конкурсу

До участі у конкурсі заохочуються НУО, заявки яких спрямовані на покриття специфічних потреб жінок у бізнесі.

Порядок подачі проектних пропозицій

Кінцевий термін подання проєктних пропозицій – 28 травня 2020 року.

Початок імплементації проєкту – не пізніше 16 червня 2020 року.

Тривалість проєкту – не пізніше 20 грудня 2020 року.

Проєктним пропозиціям, у межах яких буде запропоноване співфінансування до 10% (як монетарне так і немонетарне), надаватимуться додаткові бали при розгляді відповідно до критеріїв оцінки проєктних пропозицій. Під співфінансуванням мається на увазі наявність іншого джерела фінансування, крім Програми ООН із відновлення та розбудови миру. Власний фінансовий внесок організації має бути підтверджений відповідними обліково-бухгалтерськими документами на етапі подачі фінансової звітності за проєктом.

Аплікаційний пакет складається із наступного:

1.      Онлайн аплікаційна форма, заповнена онлайн за посиланням https://forms.gle/6Pva32EFjuEpUbnm6, що містить основні відомості про організацію та проєктну пропозицію.

2.      Повна аплікаційна форма (заповнена у форматі MS Word), в якій описано організаційний план, план впровадження проєкту, перспективний заходи та плани на 1-2 роки після закінчення фінансування на базі імплементованого проєкту (*.docx/*.doc).

3.      Фінансова пропозиція (запропонований бюджет у форматі Excel);

4.      Відскановані копії наступних документів (*.PDF або *.JPG):

свідоцтво про реєстрацію або витяг;

довідка з податкової інспекції про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з зазначенням коду неприбутковості;

довідка з банку про відкриття рахунку;

стислі положення стратегії розвитку на 2-3 найближчих роки (за наявності)

Організації, що подають проєктні пропозиції, повинні заповнити онлайн аплікаційну форму (пункт 1), а також подати повний аплікаційний пакет (пункти 2-3), зазначений вище, за електронною адресою  grants.ua@undp.org із темою повідомлення:

UN_RPP_1_2020_001_LBSP: “Підтримка BSP and BMO”.

Повний аплікаційний пакет повинен бути поданий до 23:59 28 травня 2020 року. Аплікаційний пакет (пункти 2-3) повинен бути надісланий одним листом у архіві (*.rar/*.zip), розмір якого не має перевищувати 15Mb або посилання на файлообмінник.

Проєктні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошені терміну з будь-яких причин, не розглядатимуться.

Для надання відповідей на запитання, що можуть виникнути під час підготовки проєктних пропозицій за цим конкурсом, буде проведено дистанційні консультації, що відбудуться 20 травня 2020 року о 10:00, 21 та 22 травня 2020 року о 15:00. Для того, щоб зареєструватися для участі у дистанційній консультації, будь ласка, надішліть запит на електронну адресу grants.ua@undp.org не пізніше ніж за 24 години до її проведення, в полі для тексту вкажіть ПІБ, найменування ГО та контактний телефон особи, що братиме участь у скайп консультації від імені організації. Skype-консультація буде одночасно проведена для всіх зареєстрованих учасників.

Крім того, буде здійснено консультування через електронну адресу grants.ua@undp.org. Ваші запитання мають бути опрацьовані не пізніше наступного робочого дня після отримання. Кінцева дата прийняття питань для надання консультацій – 48 часів до закриття конкурсу.

Отримані проєктні пропозиції будуть перевірені на відповідність вимогам конкурсу, і ті, що відповідатимуть вимогам, будуть передані на розгляд конкурсної комісії.

ПРООН залишає за собою право на технічне уточнення поданих заявок, запит на отримання додаткових документів поліпшеної якості; в разі великої кількості технічних, орфографічних, стилістичних та інших помилок, якщо конкурсна пропозиція отримана в строк, що дозволяє зробити уточнення, такий запит на переробку буде зроблений учаснику конкурсу.

Засідання конкурсної комісії відбудеться не пізніше 10 червня 2020 р.

Про результати розгляду учасники конкурсу будуть повідомлені після проведення розгляду конкурсною комісією.

Зверніть увагу!

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсів учасники будуть повідомлені електронною поштою.

Остаточне рішення щодо проєкту чи заявки перегляду не підлягає.

Причини відмови чи підтримки проєкту повідомлені не будуть.

Вимоги до учасників

Проєкти мають відповідати наступним обов’язковим вимогам:

мати чітко визначену цільову аудиторію, на яку буде спрямовано діяльність проєкту;

мати чіткі цілі, яких можна досягти за допомогою наданих ресурсів та у визначений термін;

мати чіткі короткострокові та довгострокові результати та визначені кількісні та якісні показники успішності;

передбачати продовження діяльності за напрямом проєкту щонайменше протягом одного року після офіційного завершення терміну грантової угоди з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру.