На Донеччині підписано Меморандум про створення туристичного кластеру «Гостинна Індустрія Донеччини +»

фото Анастасія Мазниченко,
фото Анастасія Мазниченко, "Бізнес - Схід"

Більше 30 організацій та підприємств Донецької області об’єдналися в туристичний кластер.


20 листопада, у місті Краматорськ в рамках Фестивалю кластерних ініціатив ClusterFest'2019 відбулося підписання меморандуму про створення Туристичного кластеру «Гостинна Індустрія Донеччини +», повідомляє «Бізнес-Схід».

Створення привабливого та конкурентного іміджу регіону та його туристичного продукту є одним із ключових інструментів залучення іноземних інвестицій та розвитку економіки регіону та держави.   

У кластер об’єдналися більше 30 організацій та підприємств: туристичні компанії, підприємці зайняті в галузі туризму та суміжних з туризмом, навчальні заклади, асоціації, експертні організації, муніципалітети, органи влади, заповідники, національні та регіональні парки, громадські об’єднання та ЗМІ.

Сайт «Бізнес-Схід» інформагентства «Вчасно» долучився до кластерного туристичного об’єднання. Журналісти інформаційного ресурсу підписали меморандум про співпрацю щодо розвитку туристичної галузі регіону та будуть надавати інформаційну підтримку кластеру.

Ключовими завданнями туристичного кластеру є:

- сприяння розробці стратегії, політики та плану розвитку туристичної галузі в Донецькій області із залученням фахівців;

- формування на основі найбільш привабливих туристичних ресурсів Донеччини конкурентоспроможного регіонального та національного туристичного продукту, призначеного для реалізації на внутрішньому та міжнародному туристичному ринках;

- розвиток туристичних напрямків та дестинацій (дестинація - це географічна територія, що має певні межі, може залучати й задовольняти потреби досить широкої групи туристів. Туристська дестинація - це вирішальний елемент регіональної туристської системи і суб’єкт управління регіонального розвитку) Донецької області та прилеглих регіонів, шляхом об’єднання більшості суб’єктів господарювання, діяльність яких пов’язана безпосередньо або підпорядковано із наданням послуг або продажем товарів для туристів;

- координація взаємодії між усіма учасниками туристичного ринку;

- сприяння суб’єктам туристичної діяльності в просуванні їх туристичного продукту на національному та міжнародному туристичних ринках;

- інформаційна взаємодія між всіма учасниками туристичного ринку Донецької області та прилеглих регіонів;

- розробка  та впровадження маркетингової політики щодо планування, просування та управління в сфері туризму;

- дослідження та бенчмаркінг (бенчмаркінг - це техніка, спрямована на поліпшення бізнесу або товару);

- створення єдиного туристичного інформаційного простору Донеччини шляхом збору актуальної та достовірної інформації, та об’єднання її у єдиний інформаційний друкований та електронний ресурс;

- промоція та маркетингове просування туристичних брендів, пропонування для спільного використання суб’єктами господарювання, що надають туристичні послуги, туристичних брендів та знаків для товарів (послуг), розроблених кластером;

- організація маркування об’єктів туристичного відвідування та інфраструктури, встановлення туристичних інформаційних знаків і покажчиків, в тому числі маркування екскурсійних та туристичних маршрутів за погодженням або за дорученням з власниками об’єктів;

- впровадження сучасних інформаційних технологій у сфері надання туристичних послуг, організація забезпечення належного функціонування національної мережі офіційних туристичних інформаційних центрів на території регіону;

- рекламна діяльність, та взаємодія із ЗМІ;

- представлення туристичної галузі Донеччини на національному та міжнародному ринках через презентації, участь у туристичних виставках, конференціях, конгресах, тощо;

- взаємодія з іншими громадськими об’єднаннями, чия діяльність пов’язана з туризмом та/або наданням супутніх туристичних послуг;

- участь у міжнародних організаціях та глобальних громадських об’єднаннях в сфері туризму;

- розвиток та вдосконалення програм з професійної підготовки та навчання фахівців у сфері туризму, готельного та ресторанного, клубного, музейного, галерейного та інших видів діяльності пов’язаних із туризмом;

- взаємодія із вищими навчальними закладами, школами, та іншими навчальними установами;

- створення системи добровільної сертифікації якості туристичних послуг;

- організація конференцій, семінарів, круглих столів, вистав та інших знакових заходів, пов’язаних з індустрією туризму;

- сприяння залученню інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури Донецької області та прилеглих регіонів, сприяння підвищенню привабливості інвестиційних умов;

- забезпечення інфраструктурного та інформаційного облаштування об’єктів історико-культурної спадщини та природно-заповідного фонду, рекомендованих для відвідування туристами, на території регіону;

- сприяння та стимулювання підприємницькій діяльності та конкуренції у сфері туризму та надання супутніх туристичних послуг, зростанню якості туристичних та супутніх послуг на внутрішньому ринку;

- сприяння дерегулюванню і саморегулюванню, налагодженню ефективної взаємодії бізнесу, органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських та інших організацій та об’єднань у сфері туризму;

- сприяння розвитку туристичної галузі у регіоні та підвищення рівня надання туристичних послуг;

- сприяння реалізації місцевих та державних програм в галузі туризму та надання власних пропозицій;

- організація та підтримка роботи інформаційних ресурсів (у тому числі Інтернет-ресурсів), спрямованих на розвиток туристичної сфери на Донеччині та прилеглих регіонах;

- проведення власних та сприяння організації заходів за участю суб’єктів туристичної діяльності та громад, в тому числі виставок, конкурсів, фестивалів, семінарів, тощо;

- розвиток та зміцнення зв’язків з міжнародними і національними об’єднаннями громадян;

- участь в організації та проведенні громадських досліджень, виданні методичної, довідкової інформації та інших друкованих матеріалів щодо популяризації регіону;

- сприяння та надання допомоги у написанні, просуванні, підтримці грантових про-грам, програм з отриманням іншої донорської допомоги;

- розроблення туристичних сайтів, програм, карт, буклетів, тощо;

- сприяння у залученні внутрішніх та іноземних інвестицій необхідних для реалізації своїх програм та проектів по розвитку туристичної галузі;

- сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, що були поширені в регіоні;

- участь у проектах, спрямованих на захист навколишнього середовища, історичної та культурної спадщини регіону;

- залучення іноземних туристів, розвиток в’їзного та внутрішнього туризму в регіоні;

- забезпечення сприятливих умов для функціонування внутрішнього, в’їзного та виїзного  туризму.