Форс-мажорні обставини для підприємства: план дій

фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел

Що потрібно знати підприємцям при форс-мажорних обставинах.


Чи є форс-мажорні обставини підставою для зупинення нарахування пені за прострочення розрахунків за ЗЕД, редакція «Бізнес-Схід» дізнавалася у Венгаренко Тетяни, адвоката Адвокатського об'єднання «АСА».

Можливість уникнути нарахування та стягнення пені передбачена Законом України «Про валюту і валютні операції»: якщо виконання договору (в тому числі розрахунків за договором) зупиняється у зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин, перебіг строку розрахунків та нарахування пені зупиняється на весь період дії форс-мажорних обставин. Проте, такі обставини мають бути доведені стороною, яка про них заявляє.

Венгаренко Тетяна

Підтвердженням виникнення та закінчення дії форс-мажорних обставин є відповідна довідка, яку видає компетентний орган тієї країни, де такі форс-мажорні обставини виникли. В Україні такими повноваженнями наділено Торгово-промислову палату. ТПП України та уповноважені нею регіональні ТПП видають сертифікат про форс-мажорні обставини протягом 7 днів з дня звернення підприємця за собівартістю, для малого бізнесу - безкоштовно. Після припинення форс-мажорних обставин перебіг строків розрахунків продовжується з наступного дня.

При настанні форс-мажорних обставин для підприємства-експортера/імпортера дуже важливо дотриматися послідовного плану дій, а саме:

- аналіз зовнішньо-економічного договору на предмет звільнення від відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі настання форс-мажорних обставин;
- звернення до ТПП для отримання сертифікату про засвідчення форс-мажорних обставин;
- у строки, передбачені контрактом з нерезидентом, повідомити останнього у спосіб, узгоджений сторонами договору, про настання форс-мажорних обставин та неможливість виконання зобов'язання у строк. До такого повідомлення додається отриманий в ТПП-сертифікат;
 - повідомити банк, в якому відкритий розрахунковий рахунок, що використовується для зарахування оплат за ЗЕД, про настання форс-мажорних обставин також з додаванням сертифіката ТПП – для зупинення строків та ненарахування пені.