ФОПи мають право на нову державну допомогу

фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел

Відповідна допомога виплачуватиметься паралельно з іншою допомогою по частковому безробіттю, яка передбачена на період карантину.


Нещодавно постановою уряду від 03.02.2021 № 74 було запроваджено новий вид державної допомоги – допомогу по частковому безробіттю. Про це повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Надаватиметься допомога центрами зайнятості за зверненням роботодавців на працівників у разі, якщо у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції, що триває від 3 до 6 місяців, вимушено скоротилася тривалість робочого часу не менше як 20% працівників.

При цьому право на допомогу поширюватиметься на працівників, які одночасно відповідають таким вимогам:

- вони перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, що звернувся за отриманням допомоги по частковому безробіттю;

- за таких осіб роботодавцем протягом останніх 6 місяців, що передують місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

- рівень скорочення тривалості робочого часу відповідних осіб становить 50 і більше відсотків на місяць.

Постановою також передбачено, що допомога призначатиметься за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу), однак її розмір не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом (наразі це – 2270 грн максимально).

Разом з тим прямо визначені випадки, коли така допомога не надаватиметься, а саме:

- якщо зупинення (скорочення) виробництва має сезонний характер або виникає виключно з організаційно-виробничих причин;

- є можливість працевлаштування (тимчасового переведення) працівників на період зупинення (скорочення) виробництва на інших дільницях, у цехах;

якщо працівник:

- письмово відмовився від працевлаштування (тимчасового переведення) на підходящу роботу на підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

- працює на підприємстві за сумісництвом;

- проходить альтернативну (невійськову) службу;

- отримує оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України;

- залучений до профілактичних заходів, спрямованих на запобігання настанню страхових випадків, передбачених статтею 7-1 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Більш детально про таку допомогу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74-2021-%D0%BF#Text

Звертаємо увагу, що відповідна допомога виплачуватиметься паралельно з іншою допомогою по частковому безробіттю, яка передбачена на період карантину постановою Кабміну від 22.04.2020 № 306 (зі змінами). На відміну від нової допомоги право на неї мають також і фізичні особи-підприємці.