• You are here:
  • Бізнес-Схід
  • Новини
  • Лікарняні хочуть виплачувати по-новому: перші 10 днів за рахунок роботодавця

Які податкові наслідки очікують учасників операцій з криптоактивами

фото з відкритих джерел
фото з відкритих джерел

Як сплачувати податки з доходу від криптоактивів.


Оподаткування і нормативна регламентація операцій з криптоактивами на даний момент набуває особливого інтересу з боку бізнесу. Виникає специфічна ситуація, за якої відчужується об'єкт, який не перебуває у цивільному обороті, а отриманий при цьому дохід підлягає оподаткуванню.

Оскільки відсутні правові форми взаємодії, необхідні для повноцінної реалізації учасниками їх прав і обов'язків при здійсненні операцій із криптоактивaми, необхідно проаналізувати, які податкові наслідки очікують учасників операцій з криптоактивами, повідомляє biz.ligazakon.

Наразі не існує єдиного нормативно-правового акту, яким би здійснювалась правова регламентація операцій з криптоактивами. Однак останнім часом зареєстровано чимало законопроектів.

Про декларування та оподаткування операцій з криптоактивами

Податковий кодекс України передбачає обов'язок платника податків подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є і за кожний встановлений звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або в разі наявності показників, що підлягають декларуванню, а також сплачувати податки і збори, якщо це передбачено Податковим кодексом України. Платник податків зобов'язаний сплачувати податки і збори незалежно від того, чи є об'єкт декларування об'єктом цивільного обороту.

Незважаючи на те, що стосовно операцій з криптоактивами правозастосовна практика ще не склалась, особливий інтерес контролерів до оподаткування операцій з криптоактивами присутній, що підтверджується відповідними роз'ясненнями.

ІПК від 30.11.2020 р. № 4907/ІПК/99-00-04-04-02-09 зазначає, що "на сьогодні криптовалюта не має певного правового статусу в Україні, зокрема, відсутня нормативна база для її класифікації і регулювання операцій з нею.

В той же час, з метою врегулювання правовідносин у сфері обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптоактивів в Україні зареєстровані відповідні проекти законів".

ІПК від 02.12.2020 р. № 4928/ІПК/99-00-04-05-03-06 підтверджує необхідність сплачувати податки і збори від операцій з криптоактивами, але не обов'язок декларувати криптоактиви.

На даний момент залишаються відкритими питання щодо ставок оподаткування операцій із криптоактивами, бухгалтерського обліку операцій із криптоактивами тощо.

З урахуванням, вищезазначеного, можемо зробити висновок щодо позиції податкових органів відносно операцій із криптоактивами:

1) криптоактиви не є об'єктом цивільного обороту;

2) відсутній обов'язок декларувати операції з криптоактиви за виключенням отриманого від них доходу;

3) платник податків зобов'язаний сплачувати податки і збори з доходу, отриманого від операцій з криптоактивами.

Водночас, стаття 46 Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 року №1700-VII, визначає, що інформацією, яка, зазначається в декларації та яку необхідно подавати відповідно до ст. 45 Закону №1700-VII, є інформація щодо нематеріальних активів, що належать суб'єкту декларування або членам його сім'ї, в тому числі: об'єкти інтелектуальної власності, які можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті, криптовалюта. Відомості про нематеріальні активи містять дані про вид і характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також, про дату виникнення права на них. Відповідно, особи на яких поширюються норми даного Закону повинні вказувати в своїй декларації інформацію щодо наявності криптоактивів незалежно від факту отримання доходу.

Резюмуючи, можемо зробити висновок, що, будучи юридично нерегламентованими об'єктами цивільного обороту, криптоактиви залишаються досить динамічними об'єктами цивільного обороту. Для пришвидшення законодавчих процесів, пов'язаних з ідентифікацією криптоактивів, як об'єктів цивільного обороту, необхідна "політична воля". Без цього криптоактиви продовжать "залишатися в тіні", тим самим обмежуючи можливість для повноцінної реалізації прав і обов'язків суб'єктів криптооперацій.

З іншого боку, аналіз правозастосовної практики, незважаючи на відсутність правової регламентації і правової ідентифікації криптоактивів як об'єктів цивільного обороту, жодним чином не вказує на те, що дохід, згенерований за допомогою криптоактивів, звільняється від оподаткування. Це в свою чергу свідчить про непослідовність і приховані вигоди від відсутності необхідної правової регламентації вказаних об'єктів. Проте врегулювання ринку криптовалюти в Україні сприятиме захисту прав і інтересів учасників ринку криптовалюти, оскільки останні отримають можливість задекларувати свої доходи і захистити активи від можливих неправомірних дій державних органів.

  • You are here:
  • Бізнес-Схід
  • Новини
  • Лікарняні хочуть виплачувати по-новому: перші 10 днів за рахунок роботодавця