Економіка цінності — вижити і розвинутися

Руслан Бельтюков — президент ГО «Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу»

У час кризи кожний працівник має бути орієнтований на збільшення кількості клієнтів.

Про основні процеси під час кризи розповідає Руслан Бельтюков — президент ГО «Всеукраїнська Асоціація Керівників Бізнесу» на сайті uabl.org

Криза тільки розпочинається і буде поглиблюватись значно швидше. Скорочення оплати праці неминуче призведе до скорочення споживання, а скорочення споживання в свою, чергу призведе до скорочення продажів продукції компаній не першого попиту. Підприємства, у яких велика кількість працівників, будуть згортатися набагато швидше за підприємства, які побудовані за принципом економіки цінності та клієнтоорієнтованості.

У спілкуванні з керівниками часто зазначаю, що економіка і розвиток підприємства залежать насамперед від споживання клієнтами продукції чи послуг підприємства. У час кризи кожний працівник має бути орієнтований на збільшення кількості клієнтів.

У підприємствах є основні та допоміжні процеси.

Основний процес напряму орієнтований на створення цінності для клієнтів та заробітку коштів, натомість, допоміжні процеси обслуговують основі і дуже часто ці процеси виконуються вкрай неефективно.

Часто за час розвитку компанії допоміжні процеси досягають у витратах розміру співмірному з основним процесом, а у деяких компаніях навіть суттєво переважають за витратами основний процес.

У час кризи збут суттєво скорочується, а отже ті, компанії, які складають мінімальні кошти у розвиток основного процесу і мають дуже роздуті допоміжні процеси, будуть згортатись з великою швидкістю.

Особливо будуть “падати” компанії, які до цього часу застосовують функціональну структуру управління, на відміну від системи управління процесами. Надмірне фінансове навантаження на відділи продажу буде призводити до звільнення продавців та пошук ними кращих умов роботи. Перерозподіл працівників буде неминуче відбуватись на користь підприємств з процесними системами управління. Саме ці підприємства виживуть та розвинуться на ринку.

Нещодавно до початку кризи спілкувався з одним керівником підприємства, який мене переконував, що 50 бухгалтерів на підприємстві це цілком нормальна кількість, а ще інші допоміжні відділи з достатньо великими кількостями працівників. При цьому він мене переконував, що у падінні підприємства, насамперед, винні зовнішні фактори, падіння збуту за рахунок зменшення купівельної спроможності компанії. Кризи буде поглиблюватись і сподіватись на відновлення збутових показників марно. Але якщо подивитись на ефективне підприємство, яке у кризу зростає, ми одразу побачимо, що усі допоміжні процеси або автоматизовані або перетворені в основні процеси створення цінності.

Яким чином бухгалтерія як допоміжний процес може стати процесом створення цінності? Перше завдання — це скорочення витрат за рахунок автоматизації процесів та уникнення дублювання процесів. На одному з підприємств ми досягли оптимізації бухгалтерського обліку на рівні 87% за рахунок автоматизації процесів та за рахунок того, що частину обліку було передано безпосередньо у підрозділи.

Таким чином усі допоміжні підрозділи можна оптимізувати без втрати ефективності основного процесу. Вивільнені кошти були спрямовані на навчання працівників та розвиток основного ціннісно-орієнтованого процесу. Схожим чином були оптимізовані усі допоміжні процеси. Підприємство увійшло в кризу з міцним та налагодженим основним процесом і не лише не зменшило збуту, але і зростає планомірно обходячи конкурентів.

Керівники мають усвідомити, що попри їх бажання чи небажання розуміти вплив економіки цінності, ринок все одно буде розвиватись за правилами цього типу економіки і підприємства неминуче або перейдуть на нову систему управління або залишать ринок іншим більш успішним підприємствам.

Основний постулат економіки цінності — це розуміння, що розвиватись має лише основний ціннісний процес підприємства, а усі допоміжні процеси мають бути або автоматизовані або передані на аутсорсинг. Корпоратизація підприємств буде відбуватись із наростаючою швидкістю.

Потреба у впровадженні процесних структур уже викликає на ринку потребу у працівниках не лише з процесним мисленням, але і вмінням формувати та впроваджувати бізнес-процеси. Глобальні зміни на ринку нагадують часи, коли керівники всіляко противилися впровадженню персональних комп’ютерів, довіряючи лише своїм здібностям та своїм навичкам, але час показав, що зараз приймати рішення без аналізу статистики та проводячи виключно нескінченні наради уже неможливо і ризик помилки значно зростає. Саме помилки призводять до втрат і зменшення прибутковості підприємств.

Розвиток будь-якого підприємства закладений у ньому від його створення, але якщо підприємство обростає проблемами, воно буде повільно рухається і страждає від багатьох супутніх “хвороб росту”, які часом без “вирізання” неможливо вилікувати. З поглибленням кризи та ще більшого “ожиріння” підприємств буде зростати потреба у процесних кризових менеджерах, які є своєрідними хірургами і які допомагають оптимізувати компанії та розвинути їх найбільш ефективні процеси. Керівники можуть опиратись змінам ринку, але криза призведе до створення нових компаній та перерозподілу власності на користь багатших власників, які заробили додаткове багатство за рахунок ефективного бізнесу.

Світовий перерозподіл багатства ми уже можемо спостерігати на користь компаній, які застосовують автоматизовані системи допоміжних процесів та компаній, які орієнтовані на економіку цінності. Інші ж компанії будуть згортатись або змінювати власників і перебудовуватись. При цьому на ринку буде зростати попит на процесних менеджерів та процесних керівників. На жаль, працівників і керівників з такими компетенціями на ринку є вкрай мало. А оскільки всі працівники будуть розподілені та залучені в бізнес-процеси, то вони будуть змушені або вивчати правила розробки та впровадження бізнес-процесів або шукати роботу на застарілих падаючих підприємствах. Перерозподіл ринку на користь вищої ефективності буде поглиблюватись наступні 10 років.